Methodiek  

Ons gezinshuis combineert het vanzelfsprekende van een gezin met professionele zorg op kleine, persoonlijke schaal. Het is een gewoon huis in een gewone woonwijk, waar op een zo goed mogelijke manier wordt samengeleefd als een gewoon gezin.

 

Er is momenteel veel aandacht voor de eerste 1001 dagen in het leven: de zwangerschap, geboorte, baby- en peutertijd. In de eerste periode van het leven van een kind wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling in zijn leven. De psycho-biologisch verankerde relatie tussen ouders en de baby biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de relatie en de hechting te verbeteren. De bekende feiten en cijfers, en de wetenschap dat ondersteuning van ouders en baby in de eerste kritieke 1001 dagen een verschil kunnen maken, onderstrepen de urgentie om bovengenoemde kinderen in een professioneel kader op te vangen.

 

Eén van onze sterke punten is het bieden van structuur en duidelijkheid. Voorspelbaarheid in het dagelijks ritme geeft rust en overzicht en staat daarom bij ons hoog in het vaandel. We kunnen als het nodig is voldoende afstand bewaren bij kinderen met bepaalde vormen van hechtingsproblematiek. Aantrekken en afstoten mag en kan naast elkaar bestaan. Te dichtbij komen kan verstikkend werken en een professionele mix tussen afstand en nabijheid is essentieel om een band op te bouwen.

 

De kinderen hebben vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt, hebben ontwikkelingsachterstanden en/of complexe gedragsproblematiek. Voor deze kinderen is opvang binnen het (familie)netwerk of een pleeggezin soms niet toereikend. Zij hebben intensievere begeleiding nodig en dan kan een tijdelijke opname in een gezinshuis uitkomst bieden. Ze krijgen zo een kans om te stabiliseren in een gezinssetting, waar professionals de opvoeding en begeleiding als dagtaak uitvoeren. Vanuit stabiliteit en continuiteit worden de kinderen in staat gesteld gehechtheidsrelaties aan te gaan.

 

Wij geloven dat onze aanpak een herstellende werking zal hebben voor de kinderen. Ons huis zal een tweede thuis zijn waar elk kind herstel en rust zal vinden.